Adatvédelmi elveink

Az IngatlanELLENŐR.hu honlapot üzemeltető AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a honlap használata során az annak természetéből fakadó kockázatok a magyar jogszabályoknak megfelelő biztonságos szinten maradjanak, és az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

Amikor Ön az ingatlanELLENŐR.hu honlapján önkéntesen regisztrál, személyes adatait is átadja számunkra. (Személyes adatnak minősül az Ön személyével kapcsolatba hozható adat(ok), illetve az adat(ok)ból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés.)

A kezelt személyes adatok:
A regisztrációs nyilvántartásban alapesetben az alábbi adatokat rögzítjük az Öntől kapott felhatalmazás alapján, ezen adatok szükségesek a szolgáltatás igénybevételéhez, ezek nélkül az ingatlanellenőrzés szolgáltatás nem vehető igénybe:
   ∗ az Ön családi és utóneve,
   ∗ Cím, (településnév, közterület, házszám),
   ∗ elektronikus levelezési cím

A fenti adatkezelés NAIH adatkezelési azonosítója: NAIH-67718/2013.

A honlap használatával összefüggésben kezelt alapadataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Az Ön által megadott bármely adatát az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. az adatkezelésre történő felhatalmazás visszavonásáig kezeli.

Érdemes tudni!

 

Az e-mailben és nem a kódolt csatornákon érkező üzenetekhez illetéktelen személyek potenciálisan hozzáférhetnek, az üzenet tartalma módosulhat, illetve elveszhet.

Az IntatlanELLENŐR.hu honlap tartalma (kivéve a publikusan, a szolgáltatáson kívül is elérhető nyilvános adatok) szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A honlap szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a honlapon közölt információk pontosak, és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

Az itt nem részletezett adatvédelmi kérdésekben az AEGON Magyarország adatvédelmi nyilatkozata az irányadó, melyet itt tekinthet meg: http://www.aegon.hu/adatbiztonsag.html